[divider_top]

Bonificacions llicències d’activitats

[custom_list style=”list-1″]

[message type=”custom” width=”100%” align=”center” start_color=”#F5F5F5″ end_color=”#F5F5F5″ border=”#BBBBBB” color=”#333333″]Ets emprenedor? Vols començar un negoci a Vilanova i la Geltrú? Us informem que durant tot aquest any 2013 hi ha una sèrie d’avantatges en forma de bonificacions de la taxa per obtenir les llicències d’obertura o d’activitats[/message]

Estan exempts de pagament:

 • Les noves activitats que s’instal·lin al municipi que compleixin les condicions següents:
 1. El titular de l’activitat estigui en situació d’atur. Si la titularitat de l’activitat es formalitza mitjançant persona jurídica, com a mínim el 50% dels socis o partícips de la mateixa hauran de complir aquests requisits.
 2. La superfície del local no superi els 200 m2.
 3. L’expedient incorpori un pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives econòmiques d’una administració pública.[divider]
 • Les activitats de nova creació que s’instal·lin en els següents sectors:
 1. Zona de clau 1 del Pla General (casc Antic i Geltrú).
 2. Sector de la Marina i part de l’Eixample de Mar.[divider]
 • Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi amb les següents condicions:
 1. La superfície del local on es realitzarà l’activitat no ha de superar els 300 metres quadrats.
 2. La creació de 3 o més llocs de treball.[divider]
 • Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d’utilitat publica i les associacions sense ànim de lucre, degudament inscrites en els registres oficials corresponents.[divider]
 • Les activitats industrials i/o tecnològiques que s’instal·lin al municipi i comportin la creació de 3 o més llocs de treball.[divider]
 • La creació o instal·lació de noves activitats que suposin la creació de 50 o més llocs de treball.
[/custom_list]
[divider_top] [divider_top]

Certificat d’Eficiència Energètica

El certificat d’eficiència energètica és obligatori per llogar o vendre el seu immoble, des de l’1 Juny 2013

[custom_frame_left]Esquema[/custom_frame_left] [divider]

A partir del passat 1 de juny de 2013 tot contracte de compra-venda o lloguer haurà d’adjuntar el certificat d’eficiència energètica.

El procediment per l’obtenció del certificat és el següent:
[custom_list style=”list-1″]

  • Presa de dades:

– Visita d’un dels nostres tècnics certificadors a l’immoble. És obligatòria la seva presència per a la presa de dades.
– Anàlisi de les característiques dels tancaments.
– Anàlisi de les possibles ombres generades per les façanes dels edificis més propers.
– Anàlisi de les instal·lacions tèrmiques de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

  • Introducció de dades:

– Introducció de dades als programes informàtics habilitats pel “Ministerio de Indústria” per a certificar immobles.
– Càlcul de l’eficiència energètica.
– Expedició del document de quantificació i qualificació, adjuntant les propostes de millora de l’eficiència energètica.

  • Sol·licitud del certificat

– Enviament de tota la documentació a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya.

  • Validació del certificat

– L’ICAEN comprova la documentació presentada i valida que tot sigui correcte.

  • Obtenció de l’etiqueta

– L’ICAEN envia al tècnic certificador l’etiqueta energètica que serà vàlida durant un període de fins a 10 anys.[custom_list style=”list-1″] [/custom_list]

[custom_button text=”DEMANA PRESSUPOST” title=”CONTACTE” url=”https://www.jcs.cat/wordpress/contact/” size=”large” bg_color=”#3D6E97″ text_color=”#F8F8F8″ align=”left” target=”_self”]

[divider_top]