Recentment a JCS Enginyers, i en col·laboració amb Green Living Projects hem realitzat l’auditoria de residus necessària per a l’obtenció de la certificació LEED que atorga el Green Building Council d’Estats Units per a la seu de Happy Punt a Mataró. La nova seu de l’empresa tèxtil té una superfície de 8.500 metres quadrats repartits en dues plantes, a més del magatzem i zona d’aparcament.

El nostre treball ha consistit en determinar la tipologia i quantitat de residus que genera l’activitat per tal d’establir un punt de partida on s’identifiquen els tipus de residus generats, la quantitat que es recicla i la quantitat que es rebutja. Els resultats de l’auditoria identifiquen oportunitats d’actuació per tal de disminuir els residus generats i per altra banda incrementar el reciclatge dels mateixos.