El certificat d’eficiència energètica és obligatori per llogar o vendre el seu immoble, des de l’1 Juny 2013

[custom_frame_left]Esquema[/custom_frame_left] [divider]

A partir del passat 1 de juny de 2013 tot contracte de compra-venda o lloguer haurà d’adjuntar el certificat d’eficiència energètica.

El procediment per l’obtenció del certificat és el següent:
[custom_list style=”list-1″]

    • Presa de dades:

– Visita d’un dels nostres tècnics certificadors a l’immoble. És obligatòria la seva presència per a la presa de dades.
– Anàlisi de les característiques dels tancaments.
– Anàlisi de les possibles ombres generades per les façanes dels edificis més propers.
– Anàlisi de les instal·lacions tèrmiques de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

    • Introducció de dades:

– Introducció de dades als programes informàtics habilitats pel “Ministerio de Indústria” per a certificar immobles.
– Càlcul de l’eficiència energètica.
– Expedició del document de quantificació i qualificació, adjuntant les propostes de millora de l’eficiència energètica.

    • Sol·licitud del certificat

– Enviament de tota la documentació a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya.

    • Validació del certificat

– L’ICAEN comprova la documentació presentada i valida que tot sigui correcte.

    • Obtenció de l’etiqueta

– L’ICAEN envia al tècnic certificador l’etiqueta energètica que serà vàlida durant un període de fins a 10 anys.[custom_list style=”list-1″] [/custom_list]

[custom_button text=”DEMANA PRESSUPOST” title=”CONTACTE” url=”https://www.jcs.cat/wordpress/contact/” size=”large” bg_color=”#3D6E97″ text_color=”#F8F8F8″ align=”left” target=”_self”]