Estudi d’optimització de la il·luminació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Durant l’inici d’aquest any 2015, a JCS Enginyers, en col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la Diputació de Barcelona, hem realitzat un estudi d’optimització de la il·luminació de l’edifici de Can Sol on actualment s’ubica la seu de la Casa de la Vila.

Aquest estudi té per objecte realitzar un inventari i descripció de les instal·lacions d’enllumenat que actualment es troben a l’edifici de Can Sol de l’Ajuntament la Roca del Vallès, amb la finalitat d’avaluar els nivells d’il·luminació de l’equipament, el seu consum i fer una proposta per a millorar la seva eficiència energètica.

Amb la proposta realitzada s’aconsegueix:

 1. Millorar el nivell d’il·luminació més del doble dels nivells actuals
 2. Reduir el consum energètic fins a més de la meitat de l’actual
 3. Millorar l’eficiència energètica de la il·luminació més de cinc vegades

Ajuntament de la Roca del Vallès
Diputació de Barcelona

[divider_top] [divider_top]

La calidad SI importa en el Certificado Energético

La calidad SI importa en el Certificado Energético

[custom_frame_center]calificacion_energetica[/custom_frame_center][message type=”custom” width=”100%” align=”center” start_color=”#F5F5F5″ end_color=”#F5F5F5″ border=”#BBBBBB” color=”#333333″][custom_list style=”list-1″]
 • ¿Sabía que un certificado energético realizado con calidad podría variar los resultados en dos letras o más?
 • ¿Sabía que cuanto mayor es la calificación energética mas rápido alquilará o venderá su inmueble?
 • ¿Sabía que los futuros compradores e inquilinos ya miran que calificación energética dispone su inmueble?
[/custom_list][/message]
[divider_top]

Publicació de les ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis residencials i hotelers

Publicació de les ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis residencials i hotelers

Les ajudes es destinaran a actuacions integrals (no un o varis habitatges o locals) en edificis existents anteriors a 2013

[custom_frame_left]rehabilitacion_vivienda[/custom_frame_left] [divider]

El passat 1 d’octubre s’ha publicat la resolució del Consejo de Administración para la Diversificación y Ahorro de la Energía del 25 de juny de 2013, per la que s’estableixen les bases reguladores i les convocatòries del programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents del sector residencial (habitatges i hotels).

Aquest programa contempla dos tipus d’ajudes:

a) Entrega dinerària sense contraprestació (30% del cost, màxim 3.000 € per habitatge).

b) Préstecs reemborsables a 12 anys amb un tipus d’interès: Euribor +0% (entre el 60-90% del cost amb un màxim de 6.000 € per habitatge).

Les ajudes es destinaran a actuacions integrals (no un o varis habitatges o locals) en edificis existents (anteriors a 2013): residencials i hotelers, que afavoreixin l’estalvi energètic , la millora de l’eficiència energètic, l’aprofitament de les energies renovables; i que aconsegueixin millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, com a mínim 1 lletra a l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kgCO2/m2 any) mitjançant una o més de les següents actuacions:

 1. Millora de l’eficiència energètica de  l’envolupant tèrmica, en el seu conjunt o en algun dels elements que la composen.
 2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació
 3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
 4. Substitució de l’energia convencional per energia geotèrmica a les instal·lacions tèrmiques.

S’entén per instal·lacions tèrmiques les instal·lacions de calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i climatització de piscines.

Les despeses subvencionables són les següents:

 • El cost de les obres aprovades per a l’actuació de millora.
 • Els honoraris dels professionals d’emissió del Certificat d’Eficiència Energètica.
 • Despeses del projecte i direcció d’obra.
 • No són subvencionables les despeses de llicències, taxes, impostos o tributs.

El període d’aplicació d’aquestes ajudes comprèn de del 2 d’octubre de 2013 fins el 30 d’octubre de 2015 i poden ser sol·licitades per propietaris, comunitats o mancomunitats de veïns i empreses de serveis energètics.

El formulari per a realitzar la sol·licitud de participació en aquest programa d’ajuda es pot trobar a la direcció d’internet del IDAE www.idae.es

Enllaç a la publicació al BOE http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10201.pdf

[divider_top]