Foto 08-05-12 11 43 45
Redacció de projectes tècnics d’instal·lacions i tramitació d’expedients per la legalització d’instal·lacions per a indústries, aparcaments i locals comercials d’acord amb la normativa aplicable vigent.

 • Instal·lacions elèctriques en baixa tensió
 • Climatització, refrigeració i calefacció
 • Contra incendis (protecció passiva i activa, xarxes d’aigua)
 • Gasos combustibles
 • Energia solar tèrmica per a la instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS)
 • Instal·lacions de piscines
 • Enllumenat públic
 • GLP d’alta i baixa pressió
 • Plans d’emergència
 • Xarxes de telecomunicacions, veus i dades
 • Sol·licitud de permís d’abocament
 • Registre d’Establiments Industrials de Catalunya REIC
 • Registres agraris
 • Registres sanitaris
 • Legalització de fred industrial
 • Projectes de telecomunicacions (ICT)
 • Legalització d’instal·lació de dipòsits de combustibles
 • Estacions de servei
 • Instal·lacions de ventilacions forçades i sistemes d’extracció

PROJECTES DESTACATS